+38 063 956 84 94

Друк для волонтерів та ЗСУ по вартості виробництва!

+38 063 956 84 94

Друк для волонтерів та ЗСУ по вартості виробництва!

Умови використання

Це Сервісна угода (далі - Угода) регламентує порядок надання/отримання послуг, виконання робіт або виготовлення продукції інтернет-сервісом Ndruk.com.ua (далі - Сервіс). Ця Угода є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та має відповідну юридичну силу.
Для особи, яка надає свій дизайн для замовлення продукції або послуг (далі – Покупець або Користувач), актом повного прийняття цієї Угоди є заповнення і відправка форми реєстрації на сайті.
Якщо Покупець не згоден з будь-яким з пунктів цієї Угоди, або з Угодою в цілому, йому необхідно утриматися від здійснення реєстрації або покупки послуг відповідно.
Використання послуг Сервісу передбачає згоду Покупця з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі на момент прийняття ним цієї Угоди. Керуючою особою Сервісу є ФОП Савченко Даніїл Юрійович (далі - Керуюча особа), зареєстроване як Фізична особа-підприємець за законодавством України.
Керуюча особа здійснює загальне адміністрування Сервісу, підтримку його програмно-апаратного комплексу, технічну та консультаційну підтримку Покупця, підтримку продажу товарів та послуг особисто або третіми особами.
Приймаючи цю Угоду, Покупець Сервісу підтверджує, що:
1. він є повнолітньою і дієздатною особою, яка може здійснювати операції за своїм рішенням і на свій розсуд;
2. його дії дійсно спрямовані на отримання послуг або робіт Сервісу, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб порушити нормальну працездатність Сервісу, отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є інтелектуальною власністю або комерційною таємницею Сервісу, використовувати сервіс нецільовим чином (наприклад, як обмінного пункту, для цілей пошукової оптимізації та ін.), дискредитувати Сервіс, дистриб'юторів чи інших користувачів і т.п .;
3. за заявою Користувача, його дії не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;
4. контактна інформація, яка надається Користувачем Сервісу, є вірною, повною та актуальною;
5. при проведенні платежів із використанням Сервісу Користувач має законні права на здійснення цих платежів;
6. платежі від Сервісу Користувачеві не здійснюються.
Діяльність Сервісу регламентується законодавством України, а також міжнародними правовими нормами, що діють на території України.
1. ПОСЛУГИ ПОКУПЦЯМ1.1. Сервіс надає Покупцям ексклюзивні послуги із забезпечення друку поліграфічної продукції та інших поліграфічних послуг.Безпосереднім Виконавцем замовлення може бути, у тому числі, фізична особа підприємець або юридична особа, що уклали із Керуючою особою відповідну угоду.Керуюча особа не здійснює управління, контролю або іншого впливу на діяльність Виконавця, а відтак безпосередньо не несе відповідальність за якість виконання ним замовлення. В той же час, Керуюча особа ставить до Виконавця жорсткі вимоги, які мають забезпечити максимально високий рівень якості поліграфічної продукції та стандартів в наданні послуг з боку Виконавця.Замовлення, яке створює Покупець, містить в собі усі істотні умови договору замовлення на створення поліграфічної продукції, виконання робіт, надання послуг. Створюючи таке замовлення та/або сплачуючи грошові кошти, Покупець робить публічну (відкриту для невизначеного кола осіб) пропозицію до укладання відповідного договору на виконання замовлення. Будь-який Виконавець має право прийняти таку пропозицію та виконати замовлення, у зв’язку з чим набуває права на оплату.1.2. Кожний готовий виріб, вироблений Сервісом в рамках надання послуг, виготовляється за індивідуальним замовленням Покупця. Повернення і обмін виробів з печаткою належної якості, які не підійшли за кольором, розміром, не проводиться (згідно "Правил побутового обслуговування населення", затверджених постановою КМ України від 16.05.1994 за номером 313).1.3. Для мінімізації негативних наслідків, пов'язаних з невідповідністю готового виробу належної якості його уявному очікуванню, Покупцям наполегливо рекомендується ознайомитися з довідковими матеріалами Сервісу до моменту розміщення замовлення. Список довідкових матеріалів публікується на сайті Сервісу.1.4. Сервіс використовує сучасні технології, обладнання та матеріали для надання ексклюзивних поліграфічних послуг найвищої якості. У той же час, як і в будь-якому виробництві, не виключені можливості появи браку внаслідок людського чинника, ситуативної некоректної роботи обладнання, вхідного браку від постачальників матеріалів і т.д. Сервіс проводить обмін або повернення коштів за вироби неналежної якості в разі, якщо претензія була пред'явлена протягом 3 днів з моменту отримання виробу, він не експлуатувався, втрата якості сталася до моменту відправки виробу Покупцеві. Для встановлення об'єктивних причин втрати якості Сервіс має право провести спеціалізовану експертизу.1.5. Відповідальність за вміст зображення, надрукованого на виробі, і, зокрема, за відповідність файлу, переданого у виробництво, зображенню, представленому в магазині, несе Покупець. Сервіс не несе відповідальності і не зобов'язаний робити заміну виробу або повернення грошей у разі, якщо фактично надрукований виріб відрізняється від його зображення в магазині з вини Покупця. Однак при отриманні обґрунтованої і аргументованої претензії від Покупця, адміністрація Сервісу може на свій розсуд здійснити заміну виробу або повернення грошей.1.6. У разі, якщо відсутність або бездіяльність Покупця перешкоджає нормальному наданню послуги (наприклад, при відсутності Покупця за адресою в узгоджений з кур'єрською службою час доставки, неотримання Покупцем замовлення на пошті у встановлені поштовою службою країни отримання терміни і т.д.), Сервіс має право вимагати покриття Покупцем витрат на повторне надання послуги цілком або частково (в тому числі на оплату вартості доставки, упаковки, виготовлення).1.7. Покупець гарантує, що авторські права на всі зображення та інші об’єкти авторського права, надані Покупцем в процесі замовлення послуг або продукції, належать Покупцю або використовуються ним на відповідній правовій підставі.Покупець гарантує, що йому належить право власності або інше відповідне право на знаки для товарів та послуг (торговельна марка), що використані ним при замовленні послуг або продукції.Покупець несе повну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності, що належать Сервісу або третім особам.Сервіс за жодних обставин не несе відповідальності перед третіми особами за наслідки, що спричинені ним діями або бездіяльністю Покупця із використанням Сервісу.1.8. Для оперативного інформування про зміни в порядку надання послуг Сервісу, графіку роботи, так само як і для передачі інших актуальних новин і повідомлень Покупець погоджується отримувати від Сервісу як регулярні розсилки, так і термінові (позапланові) повідомлення засобами e-mail, sms, push - повідомлення, телефонного та факсимільного зв'язку, звичайного поштового зв'язку. Сервіс надає можливість припинення підписки за бажанням Покупця.
2. ІНФОРМАЦІЯ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ2.1. Користувачі зобов'язані надати точну і правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання послуг, які вони запитують / купують. Сервіс не продає і не передає інформацію про Користувачів третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України.2.2. Надання неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу, можуть служити підставою для затримки в наданні послуг до моменту отримання точних даних.2.3. Сервіс здійснює усі необхідні заходи для захисту персональних даних, що отримує. Оброблення персональних даних відбувається виключно у суворій відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних» та Європейської Конвенції про захист фізичних осіб при автоматизованій обробці персональних даних (GDPR).
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ. ВІДМОВА3.1. Сервіс діє в інтересах своїх Покупців. У разі виникнення спірних ситуацій як між Сервісом і його Користувачами, так і за участю третіх осіб, Сервіс здійснює всі законні і етичні заходи для захисту законних і обґрунтованих інтересів Користувачів.3.2. Всі надані послуги надаються за принципом "як є", задіяні технічні системи можуть включати не виявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж події непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними і природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції та ін.)3.3. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань з причин, вказаних вище (виключаючи форс-мажор), Сервіс несе відповідальність в межах сум, отриманих від Покупців в якості оплати за послуги.3.4. Сервіс не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від Покупців в якості оплати за послуги.3.5. Сервіс не несе ніякої відповідальності у випадку настання форс-мажорних обставин.3.6. Сервіс залишає за собою право припинити обслуговування Покупця в таких випадках:3.6.1. систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету: спам, розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну / релігійну ворожнечу, пропаганда важких наркотиків, деструктивних ідеологій (комунізм, фашизм, релігійні секти тоталітарного штибу) і т.і.;3.6.2. зловмисні дії (злом, атака і ін.), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи Сервісу або ж на дискредитацію Сервісу;3.6.3. вчинення Покупцем дій, що не відповідають Умовам використання та іншим правилам, встановленим Сервісом;3.6.4. в разі рішення суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках.3.7. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» використання імені фізичної особи можливе лише за умови надання цією особою письмової згоди на обробку її персональних даних. Інтернет – сервіс Ndruk.com.ua, при отриманні замовлення, вважає, що Покупець дії відповідно до зазначеної згоди фізичної особи. У разі наявності сумнівів щодо існування такої згоди, Інтернет – сервіс Ndruk.com.ua має право відмовити Покупцю у наданні послуг.3.8. Оброблення замовлення на виготовлення поліграфічної продукції, здебільшого, відбувається автоматично, без втручання з боку людини. У зв’язку з чим, на певному етапі виробництва, Сервіс не перевіряє зміст замовлення, а лише забезпечує відповідність поліграфічної продукції змісту замовлення. У разі подальшого виявлення Сервісом невідповідності замовлення Покупця Умовам використання, Сервіс має право відмовити Покупцю у наданні послуги.3.9. Сервіс не обізнаний та не несе відповідальності за дії Покупця поліграфічної продукції з її подальшого використання.3.10. Покупець несе повну відповідальність за відповідність замовлення положенням та вимогам, що містяться в Застереженні щодо змісту та форми замовлення на виготовлення поліграфічної продукції.3.10. Покупець зобов’язаний відшкодувати Сервісу усі збитки, що будуть йому спричинені та сплатити штраф в сумі 1000 розмірів мінімальних заробітних плат, у зв’язку із пред’явленням вимог або претензій третіх осіб, у разі порушення Покупцем діючого в Україні або міжнародного законодавства, у тому числі, але не виключно, вимог Законів України «Про рекламу», «Про захист суспільної моралі», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про авторське право та суміжні права», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки»;
4. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ4.1. Ці Умови не є остаточними їх може бути змінено та доповнено Сервісом за власною ініціативою та на власний розсуд.4.2. До складу цих Умов використання входить розділ «Застереження щодо змісту та форми замовлення на виготовлення поліграфічної продукції».5. КОНТАКТИ5.1. Контактні дані Сервісу розміщені у відповідному розділі на сайті Сервісу за адресою: https://ndruk.com.ua/kontakti
ЗАСТЕРЕЖЕННЯщодо змісту та форми замовлення на виготовлення поліграфічної продукціїОскільки поліграфічна продукція може виступати рекламним засобом та, в будь - якому випадку, є носієм інформації, до оформлення замовлення на її виробництво пред’являються наступні вимоги:
За рахунок змісту або зовнішнього вигляду чи оформлення поліграфічної продукції забороняється:поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено законом;вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість людини;наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються товаром, що відображений завдяки поліграфічній продукції;використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів, органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності;рекламувати товари, які підлягають обов'язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії;вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без письмової згоди цієї особи;імітувати або копіювати текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності;рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо конкретної послуги не менше 5 відсотків загальної площі, обсягу всієї реклами;розповсюджувати рекламу (включаючи анонси кіно- і телефільмів), яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності. Анонси фільмів, які мають обмеження щодо глядацької аудиторії, розміщуються лише у час, відведений для показу таких фільмів;розповсюджувати рекламу про спорудження житлового будинку з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, без набуття/отримання суб'єктами господарської діяльності, що здійснюють його будівництво чи інвестування та/або фінансування, відповідно права власності або користування земельною ділянкою, ліцензії на здійснення будівельної діяльності, дозволу на виконання будівельних робіт чи дозволу/ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується;розповсюджувати рекламу послуг з ворожіння та гадання.
Забороняються виробництво та розповсюдження поліграфічної продукції, яка:пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України;пропагує фашизм та неофашизм;принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою;пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь;принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей;пропагує невігластво, неповагу до батьків;пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички.
Інформація, що є змістом поліграфічної продукції не може бути використана:для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.
Вимоги щодо виробництва поліграфічної продукції з урахуванням її порнографічного характеру:
Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняються. Критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури.порнографія - вульгарно-натуралістична, цинічна, непристойна фіксація статевих актів, самоцільна, спеціальна демонстрація геніталій, антиетичних сцен статевого акту, сексуальних збочень, зарисовок з натури, які не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти;продукція порнографічного характеру - будь-які матеріальні об'єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, змістом яких є детальне зображення анатомічних чи фізіологічних деталей сексуальних дій чи які містять інформацію порнографічного характеру;
Вимоги щодо виробництва поліграфічної продукції з урахуванням її еротичного характеру:Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції еротичного та сексуального характеру та продукції, що містить елементи насильства та жорстокості, дозволяються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством.
продукція еротичного характеру - будь-які матеріальні об'єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, що містять інформацію еротичного характеру, має за мету досягнення естетичного ефекту, зорієнтована на доросле населення і не збуджує в аудиторії нижчі інстинкти, не є образливою;
продукція сексуального характеру - будь-які матеріальні об'єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, призначені для задоволення сексуальних потреб людини;